2018-04-26 13:48Pressmeddelande

Barnutställning skänks till Nya Karolinska sjukhuset

Vi är nu glada över att kunna gå ut med vem som ska få äran att ta emot barnutställningen utifrån Lena Sjöbergs faktabok Slående fakta om hjärtat. Vi är tacksamma över alla fina motiveringar som kommit in. Opal har valt att skänka utställningen till Sveriges största Barnhjärtcentrum som finns på Nya Karolinska Sjukhuset. Mottagaren har valts då utställningen, med ett stort hjärta i fokus, passar i miljön ifråga och kommer både hjälpa och inspirera många barn.

Till Barnhjärtcentrum kommer barn 0-18 år som har något typ av hjärtfel och förlaget hoppas att dessa barn nu ska få ett lite roligare väntrum. I motiveringen framgick det bl.a. att det i en föräldrar enkät framkommit att väntrummet ifråga känns tråkigt, som en flygplats, vilket gör att förlaget hoppas att utställningen kan komma väl tillpass. Utställningen består av ett stort hjärta, 2 meter i diameter, som barn kan gå in i, höra hjärtslagen slå och titta ut genom aortan. Till utställningen skänks också boken Slående fakta om hjärtat som passar att läsas i alla åldrar. Både förlaget och författaren/illustratören Lena Sjöberg hoppas att många barn framöver ska få en lite bättre stund på sjukhuset under de många besök de gör där. 

Utställningen är byggd av Barnutställningar.nu.

 


Om Bokförlaget Opal

Bokförlaget Opal startades 1973 och är ett fristående och starkt förlag på den svenska barnboksmarknaden.


Kontaktpersoner

PR- och marknadsföringssansvarig
Hanna Smedberg